رد کردن لینک ها

نظافتچی

نظافتچی

حتما برایتان پیش  آمده که وقت برای نظافت منزل یا محل کار خود نداشته باشید در این جور شرایط میتوانید از شرکت های نظافتچی درخواست نیرو کنید و نظافت خود را به آن ها بسپارید.

حال این سوال پیش می آید که نظافتچی آقا درخواست بدهیم یا نظافتچی خانوم؟

معمولا برای نظافت داخل منزل از نظافتچی خانوم استفاده می شود چون خانوم ها به داخل منزل خود خیلی حساس هستند و دوست دارند همه جای منزل حتی جاهایی که در معرض دید نیست تمیز و پاکیزه باشد و به همین دلیل است که نظافتچی خانوم توصیه می شود.

نظافتچی
                                                                                                 نظافتچی

تمیز کردن منزل شامل چه مواردی می شود:

  • تمیز کردن شیشه ها و پنجره ها
  • تمیز کردن و طی زدن کف منزل
  • گردگیری دیوار و وسایل های منزل
  • شست و شویی لباس ها
  • تمیز کردن سرویس های بهداشتی

برای نظافت راه و پله فرق زیادی خاصی ندارد و چون ممکن است ولی ممکن است در هنگام نظافت نیاز به جا به جایی بعضی وسیله ها باشد بهتر است نظافتچی آقا درخواست بدهیم و اگر نیاز به جا به جایی نداشته باشد میتوانیم نظافتچی خانوم هم درخواست بدهیم

برای نظافت شرکت بستگی به کارمندان آن دارد اگر کارمندان آقا باشند بهتر است نظافتچی آقا درخواست بدهیم و اگر کارمندان خانوم باشند بهتر است نظافتچی خانوم درخواست بدهیم ولی در حالت کلی برای نظافت شرکت ها و اداره جات از نظافتچی آقا استفاده می کنند.

هزینه نظافت به 3 مورد بستگی دارد :

نظافت منزلنظافت شرکتنظافت راه پله